Pokaz

W „Nad Niemnem” Witold ukazywał Marysi swoje reformy.