Szeroko

Orzeszkowa obejmowała wszystkie warstwy, ale najbardziej chłopów.