Konserwatyzm i krakowscy „Stańczycy”

„Stańczycy” to ugrupowanie konserwatystów krakowskich, którzy swoje założenia programowe ogłosili w 1870 roku nazywając go „Teka Stańczyka”.

Ugrupowanie odrzucało walkę narodowowyzwoleńczą jako niedającą szans na zwycięstwo, nacisk natomiast kładli na oświatę i pracę organiczną.

Głosili także lojalność wobec zaborców traktując to jako jedyne racjonalne działania wobec zaborców.

Od pozytywistów warszawskich różnili się dystansem wobec wolnego rynku i rakiem entuzjazmu w stosunku do osiągnięć nauki i przywiązania do tradycji.