Konstruktywny [wyrazy przeciwstawne]

  • Konstruktywny, zdolny do konstruowania, twórczy, kreatywny, budujący, dodatni.
  • Przeciwstawne:
    • niekonstruktywny,
    • destruktywny.