Kontrast [wyrazy przeciwstawne]

  • Kontrast, różnica między zestawianymi elementami, sprzeczność, przeciwieństwo.
  • Przeciwstawne:
    • identyczność,
    • podobieństwo,
    • jednolitość.