Ślimak

Ślimak miał żonę Jagnę i wiedział, jaka robota do chłopa należy.