Kordian

 • Bohater  dramatu romantycznego „Kordian” J. Słowackiego.
 • Słowacki nadał mu znaczące imię, tworząc je od łacińskiego słowa „cor – serce”, w słowniku połączenia ze słowem kordialny oznaczały człowieka serdecznego, śmiałego i czupurnego.
 • Tak więc imię bohatera oznaczało tez człowieka wrażliwego i uczuciowego, działacza idącego za porywem serca.
 • Słowacki ukazuje głównego bohatera w kilku ważnych dla niego momentach życiowych.
 • Czytelnik ma okazję poznać go dwukrotnie, w dwóch różnych etapach w życiu.
 • Początkowo jako piętnastolatka, który cierpi na „chorobę wieku”.
 • Później ma już dwadzieścia kilka lat, dojrzewa emocjonalnie i politycznie.
 • Jest prawdopodobnie szlachcicem, nie mamy informacji o rodzicach i rodzinie.
 • Przyjaciel i powiernik Kordiana to stary sługa Grzegorz.
 • Romantyczny poeta.
 • Zakochany w Laurze,  która nie traktuje go poważnie.
 • Kordian zatem strzela do siebie.
 • Następnie widzimy go w podróży.
 • Staje się głosicielem wielkiej idei.
 • Podróż to  obraz dojrzewania, sprawdzania siebie i świata.
 • Punktem kulminacyjnym jest  monolog na szczycie Mont Blanc.
 • Następnie Kordian pojawia się  wśród spiskowców, walczących o wolność Polski.
 • Jak typowy bohater romantyczny postanawia sam zabić cara.
 • W najważniejszej chwili nie wytrzymuje napięcia psychicznego, mdleje na progu komnaty carskiej.
 • Czeka go więzienie, wyrok śmierci.
 • Kordian to młody egzaltowany człowiek.
 • Utalentowany, samotny, nieszczęśliwy w miłości, odważny, miotany wątpliwościami natury moralnej.
 • Spełnia wymogi  bohatera romantycznego.
 • Mimo  odwagi i szlachetności jest uosobieniem słabości, wewnętrznego rozdarcia.
 • Stanowi świetną kreację psychologiczną.