Kościół prawosławny w Kielcach

Kościół prawosławny w Kielcach to parafia św. Mikołaja , podlegająca dekanatowi  Kraków i  diecezji łódzko-poznańskiej. Budynek świątyni mieści się obecnie na ulicy Bodzentyńskiej 46. Ta niewielka kielecka parafia ma już  ponad 100 lat, bowiem pierwsza cerkiew w Kielcach wyświęcona została w 1870 roku. Nowa świątynia  rezydowała w kościele przy ulicy Chęcińskiej i Karczówkowskiej od 1914 roku, by w 1926 stać się rzymskokatolickim kościołem garnizonowym. Przez wiele lat kościół prawosławny nie posiadał stałej świątyni,  liturgię odprawiano w prywatnych domach. Od  1960 do 1978 roku  odprawiano nabożeństwa w kaplicy przy ulicy J. Słowackiego 16. Miasto dysponowało tym budynkiem i przeznaczyło go na inne cele. Wówczas to wierni i patriarchowie zakupili  dom mieszkalny przy ulicy Bodzentyńskiej, który  adaptowany na świątynię.