Krawędź [synonimy]

  • Kant.
  • Rant.
  • Skraj.
  • Brzeg.
  • Naroże.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]