Krawiec [synonimy]

  • Krojczy.
  • Mistrz szycia.
  • Szwacz.
  • Mistrz igły.
  • Pracownik.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]