Kreatywna edukacja [Kielce]

Proponujemy Wam zapoznanie się z ofertą interesującej edukacji dzieci, począwszy już od żłobka. Szkoła mieści się  na ulicy Wspólnej 2, ale są także placówki zlokalizowane w innych częściach miasta. Zabawa i nauka w takich placówkach opiera się na naukowej obserwacji dziecka, pamiętając że każde jest indywidualnością powinno podążać własną droga rozwoju. To wykorzystanie znanej od lat i ciągle aktualnej pedagogiki Montessori. To dziecko wybiera  sposób zdobywania doświadczeń stając sie odkrywcą, rozwijając swą samodzielność, cierpliwość i wszechstronność. Zasady  pedagogiki Montessori ilustruje tabela.

,