Krzyż dziękczynny [Kielce/Białogon]

Fotografia  krzyża dziękczynnego, nazywanego przez mieszkańców „Zielonym Krzyżem”. Stanowi rodzaj pomnika  postawionego ofiarom epidemii cholery, która dotknęła miast w 1848 roku.  Krzyż ustawiono przy ulicy Fabrycznej w w 1850 roku, w pobliżu  miejsca, gdzie zlokalizowany był szpital dla zarażonych pacjentów.  Na tablicy znajduje się napis „Bogu przedwiecznemu – górnicy Białogona 1850”.  Autorem fotografii jest Mariusz Ucig.