Kreon jako władca („Antygona”)

Kreon

 • pochopny, gwałtowny, nerwowy,
 • jest podejrzliwy, nie słucha niczyich rad,
 • dumny, żądny władzy absolutnej, tyran, pogardza ludem i jego wolą,
 • ustala własne prawa, łamiąc inne.
 • ustalił zasady i normy, według których chce rządzić, nieugięty, nie daje się nikomu przekonać,
 • chce być władcą surowym, a jednocześnie sprawiedliwym, obiektywnym i konsekwentnym,
 • wyznaje pogląd, że władca jest niejako „właścicielem” państwa,
 • nie liczy się z opiniami innych, ani poddanych, ani doradców,
 • nie szanuje praw innych ludzi,
 • nie godzi się z faktem, że przeciwstawia mu się kobieta,
 • nie pozwala innym kierować się własnym sumieniem,
 • staje się tyranem.