Król Artur

  • Legendarny król.
  • Bohater opowieści o rycerzach Okrągłego Stołu.
  • Prawdopodobnie postać autentycznego przywódcy Celtów z V lub VI wieku.
  • Częściowo postać stworzona przez mnicha, benedyktyna Geoffreya z Monmouth, twórcy „Historiae Regum Britanniae”.
  • Postać króla Artura była wzorem dla rycerzy.
  • Inspirował twórców następnych epok.