Scholastyka

  • Okres w rozwoju filozofii średniowiecznej.
  • Główny kierunek średniowiecznej  filozofii chrześcijańskiej.
  • Obejmuje w zasadzie XIII wiek.
  • Obejmuje zróżnicowane kierunki filozoficzne, dyskutujące nad problemem zgodności prawd wiary chrześcijańskiej z rozumem.
  • Wykorzystywano metodę badań i wykładu, konfrontując dane objawienia i głoszone do nich komentarze z logicznym rozumowaniem i poglądami autorytetów.
  • Rozumowo uzasadniano prawdy wiary.
  • W okresie jej największego rozwoju myśl tę reprezentował św. Tomasz Z Akwinu, rozważając problem bytu i metafizyki.