Królik [symbolika]

  • Oznacza miłość erotyczną.
  • Jest również atrybutem płodności i wiosny.