Mit założycielski

  • Opowieść w wyidealizowany sposób przekształcająca wydarzenia historyczne.
  • Poczatkowo postrzegane jako zalążek danej zbiorowości.
  • Bohaterowie mitu założycielskiego to herosi.
  • Otacza ich kult, nie zawsze religijny.
  • Są wzorami do naśladowania.
  • Opowieść ilustruje podstawowe wartości danej grupy.
  • Pełni funkcję zespalającą, jej członkowie postmaster mit założycielski jako początek swego istnienia.
  • Każda grupa, społeczeństwo, naród ma swój mit założycielski.