Prawo rzymskie

  • Przepisy skodyfikowane w starożytnym Rzymie.
  • Regulowały funkcjonowanie instytucji państwowych (prawo publiczne) oraz stosunków między osobami (prawo prywatne).
  • Spory rozstrzygały w tym systemie niezależne sądy postępujące wg ustalonej procedury.
  • Prawo rzymskie stało się później fundamentem prawodawstwa nowożytnej Europy.