„Kronika wypadków miłosnych” Tadeusza Konwickiego [kompozycja utworu, język bohaterów]

  • Narracja toczy się w pierwszej, drugiej i trzeciej osobie, w zależności od czasu zdarzeń.
  • Narrator trzecioosobowy prezentuje rzeczywistość z czasów swej młodości.
  • Wyraźnie oddziela wyidealizowaną przeszłość od teraźniejszości.
  • Wiele monologów wplecionych w akcję utworu rozpoczynają słowa ” W tamtych czasach, latach”.
  • W refleksjach narratora Litwa to niezwykle piękna kraina szczęśliwości, dlatego wzywa rodaków „Kochajmy tyle Litwy, ile jej zostało”.

  • Język bohaterów jest zróżnicowany.
  • Zależy od środowiska, które dane osoby reprezentują.
  • W wypowiedziach Lowy występują rusycyzmy, Henryk używa wulgaryzmów, matka Wicia używa wyrazów z dialektu kresowego.
  • W relacjach tajemniczych nieznajomych jest dużo aluzji, niedomówień i niejasności, które stanowią tło wydarzeń dalszych.
  • Sytuacje, o których mowa w monologach czy dialogach bohaterów lub narratora nabierają symbolicznego znaczenia, stąd wieloznaczność postaci czy metafizyczny charakter skojarzeń myślowych, łączący przeżycia dawne ze współczesnymi, nadające im koloryt.