“Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” Mikołaja Reja

 • “Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wójtem a Plebanem” to dialog wydany pod pseudonimem Ambroży Korczbok Rożek w 1543 roku,
 • Dotyczy przedstawicieli różnych warstw, a tematem są stosunki społeczne w XVI wieku,
 • Utwór ma charakter społeczno-obyczajowy,
 • Pomyślany został jako satyra konfliktu między trzema stanami: szlachtą, duchowieństwem i chłopstwem,
 • Rozmowa między reprezentantami trzech stanów to ilustracja panujących wówczas stosunków społecznych,
 • Utwór jest też próbą obroną chłopa obciążonego daninami wobec wszystkich,
 • Całość poprzedza wiersz “Ku dobrym towarzyszom”, w którym Rej prezentuje się w nim jako typowy przedstawiciel swej epoki, twórca, interesujący się całym światem,
 • Całość utworu zamyka “Lament”, stanowiący personifikowaną Rzeczpospolitą,
 • Rej tak usytuował wobec siebie rozmówców, że ciągle popadają w konflikty lub zawierają pozorne sojusze między sobą,
 • Dyskusja (dialog) dotyczy wiary, odpustów, dziesięcin czy świadczeń wojennych,
 • Autor kpi z wielu rzeczy, a sposób przedstawienia poszczególnych wypowiedzi przypomina „program naprawczy”,
 • Dialogi są realistyczne i plastyczne, wiele wprowadzonych alizji (szczególnie wobec kościoła) jest zapowiedzią sympatii reformacyjnych pisarza,
 • Rej stosuje język przypisany poszczególnym środowiskom ( myśliwych, żołnierzy, prawników i księży), wykorzystuje wiele frazeologizmów, przysłów i przytoczeń.

PAN KRYTYKUJE DUCHOWIEŃSTWO, W TYM:

 • zaniedbywaniu obowiązków przez księży,
 • brak nauczania moralnego,
 • ciągłe krytykowanie wiernych,
 • nieuctwo księży,
 • pasożytniczy tryb życia,
 • chciwość,
 • krytyka odpustów.

PLEBAN KRYTYKUJE:

 • ograniczenie umysłowe posłów,
 • prywatę posłów,
 • przekupstwo urzędników,m szczególnie zatrudnionych w sadownictwie,
 • wysokie świadczenia na cele wojskowe.

WÓJT KRYTYKUJE

 • wszystko to, o czym wspomnieli pan i pleban,
 • dokładne wyliczanie dziesięciny,
 • zakłamanie księży,
 • ciągłe zwiększanie pracy na roli, dodanie kolejnych dni do pańszczyzny,
 • wystawne życie kleru i panów,
 • wyszukane rozrywki (np. myślistwo, które niszczy zbiory),
 • długi na spełnianie zachcianek , co skutkuje utratą majątków.