„Krzyżacy” realia historyczne, obyczajowe i społeczne

  1. Utwór rozpoczyna się w 1399 roku, czyli w roku śmierci królowej Jadwigi.
  2. Wierny jest opis średniowiecznego Krakowa, przedstawionego jako centrum handlu, zamieszenie istotnych elementów pejzażu, np. Kościoła Mariackiego czy Sukiennic.
  3. Dokładny obraz zamku krzyżackiego w Malborku.
  4. Opis społeczeństwa z istniejącymi wówczas grupami społecznymi.
  5. Przedstawienie bitwy pod Grunwaldem na podstawie kronik Długosza i obrazu Jana Matejki.
  6. Obyczaje średniowieczne związane z życiem dworskim (posiłki, uczty, polowania), a także zwyczaje rycerskie (wybór damy serca, pojedynki, pasowanie na rycerza).