„Zemsta” – typy komizmu

Osią komedii jest konflikt, intryga o pomyślnym dla bohaterów zakończeniu.

Komizm postaci

(sposób zachowania, wygląd, przesadne mniemanie o sobie, niezgodność słów i czynów)

  • Przerysowanie cech bohaterów, np.:porywczość, impulsywność Cześnika,
  • Ośmieszenie charakteru Papkina, pozory jego odwagi,
  • Zestawienie cech Cześnika i Rejenta.
Komizm sytuacji

(komiczne sytuacje w toku akcji, nastrój poszczególnych scen)

  • Kłótnia spowodowana dziurą w murze,
  • Dyktowanie Dyndalskiemu listu do Klary przez Cześnika.
Komizm językowy

(dowcipne dialogi, powiedzenia)

  • Śmieszne zwroty i wyrażenia, typu „mocium panie”, powtarzane przez Cześnika w scenie pisania listu.