Księżyc [symbolika]

 • Księżyc jest miarą, symbolem czasu, zmienności, niezdecydowania i niestałości.
 • Rytm księżyca wiąże się ściśle z rytmem natury i ludzkiego życia.
 • Kiedyś wierzono, że księżyc ma ogromny wpływ na świat przyrody i człowieka.
 • Symbolika księżyca jest bliska symbolice nocy, znaczy osamotnienie i wyobcowanie.
 • Księżyc symbolizuje zło, śmierć, magię, zapowiedź katastrofy (gdy przybiera czerwoną barwę).
 • Jest emblematem niewyraźnie widzianych przedmiotów, snu, marzeń sennych, wyobraźni, fantazji i myśli twórczej.
 •  Księżyc jest znakiem sentymentalnej miłości, zauroczenia, dlatego uznaje się go za opiekuna zakochanych.
 • Odbijający światło słoneczne, niekiedy widziany w lustrze symbolizuje odbicie, refleks, złudny wizerunek, nierzeczywisty kształt.
 • W chrześcijaństwie uznaje się, że odbija światło Chrystusa.
 • Samotny księżyc wśród wielu gwiazd to symbol władzy ogólnej, rodzicielskiej, panowania.

Odniesienia znaleźć można:

 • Proroctwo Joela 2,31.
 • Psalm 103,19.
 • Objawienie św. Jana 6,12.
 • A. Mickiewicz, „Dziady” cz. Iv.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • J. Słowacki, „Ojciec zadżumionych”.
 • B. Lechoń, „Srebroń”.
 • L. Kropiński, „Życie człowieka. Dumanie”.
 • L. Staff, „Noc czerwcowa”.
 • L. Staff, „niebo jest słodkie”.
 • M. Gawalewicz, „Opadają kuwety marzeń”.
 • B. Leśmian, „Nieznana podróż Sindbada-Żeglarza”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.