Kuleć [synonimy]

  • Kuśtykać.
  • Powłóczyć.
  • Padać na jedną nogę.
  • Chromać.
  • Utykać.