Kultura żywego słowa

 • Nauka dykcji, interpretacji głosowej wygłaszanego tekstu.
 • Dotyczy to poezji, przemówień, wykładów, audycji radiowych.
 • Jest to sposób przekazywania myśli i emocji.
 • Składowe to precyzja, słyszalność, giętkość, frazowanie, przejrzystość, sugestywność, melodyjność słowa mówionego.
 • Wyróżnia się 3 kategorie rozumienia i ważności kultury słowa:
 • **** sprawność techniczną,
 • **** walory ekspresyjno-estetyczne brzmieniowej warstwy wypowiedzi,
 • **** walory impresywne, czyli skuteczność i sugestywność wypowiedzi.
 • Według Cycerona najważniejszym zadaniem mówcy jest pobudzenie ludzkich serc do wzruszeń pozytywnych, będących przymiotem człowieczeństwa.
 • Kształcenie kultury słowa jest elementem kultury języka każdego człowieka.
 • Stanowi podstawę starannego formułowania myśli.