Prorenesans

 • Okres, który poprzedzał okres renesansu.
 • Obejmuje lata 1291-1400.
 • Zaznaczył się wieloma zmianami w kulturze europejskiej.
 • Koniec XIII i cały wiek XIV to czas rozwoju uniwersytetów.
 • Powstały wówczas uczelnie w Rzymie, Padwie, Oksfordzie, Paryżu, Wiedniu, Krakowie.
 • Zaczęto w sztuce europejskiej stosować nowe środki wyrazu.
 • Przedmiotem rozpraw filozoficznych stała się estetyka.
 • Nie zrywając z przeszłością łączono współczesność (np. żywoty świętych,  w kaplicy w Padwie – fresk).
 • We Włoszech, w XIII wieku,  kilka ośrodków kulturalnych rywalizowało o pierwszeństwo (m.in. Siena, Florencja, Rzym).
 • W XIV wieku włączyły się Rimini, Bolonia, Wenecja oraz Padwa.
 • W literaturze pojawiy się wielkie indywidualności (np. A. Dante, F. Petrarka,G. Boccaccio, R. Higden).