Łabędź [symbolika]

 • Znany w mitologii Grecji i Rzymu.
 • Poświęcony Afrodycie, która miała powóz zaprzężony w łabędzie.
 • Uznawane za symbol piękna i miłości.
 • Kojarzone z kobiecą urodą.
 • Są znakiem wysmukłej szyi i kształtnej piersi.
 • Ze względu na barwę postrzegane jako symbol dziewiczości i nieskazitelnej czystości.
 • Łabędź był też poświęcony by też Apollinowi.
 • Z łabędziem związany był też Orfeusz oraz muzy Klio i Erato.
 • Łabędź to znak poetów.
 • Łabędziem nazywano Wergiliusza i innych antycznych poetów.
 • Łabędź to emblemat liryki i muzyki, zwłaszcza melancholijnej.
 • Uznawany też za znak tęsknoty, żalu i smutku, przemijania i śmierci.
 • Płynność ruchu sprawiła, ze stał się symbolem obłoku, mgły lub wiatru.

Odniesienia znaleźć można:

 • Jan Kochanowski, „Pie
 • J. Słowacki, „W Szwajcarii”.
 • J. Słowacki, „Król-Duch”.
 • J. Słowacki, „Beniowski”.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • B. Butrymowicz, „Białe łabędzie”.
 • E. Orzeszkowa, „Nad Niemnem”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.