Lustro [symbolika]

 • Traktowane od zawsze jako przedmiot ułatwiający zabiegi higieniczne.
 • Zaspokajało również ludzką próżność.
 • Uważano je za rzecz magiczką, która ujawniała minione i przyszłe wydarzenia.
 • Stało sie źródłem przesądów i wieloznacznej symboliki.
 • Jest atrybutem Afrodyty, bogini piękności i miłości.
 • Kochają je także syreny i rusałki, które uwielbiały przeglądać się w nim.
 • Uznawane za symbol kobiecości, miłości i zalotów.
 • To także symbol dumy i braku otwarcia na ewangelię Chrystusa.
 • Uznawane za odbicie ludzkiej duszy.
 • Sprzyja kontemplacji i samopoznaniu.
 • Stanowi znak jasności, ukrytej prawdy, ujawnia zapomniane i niedokonane fakty.
 • Postrzegane jako symbol przeznaczenia, proroctwa, wróżby, czarów i wizji.
 • Przede wszystkim symbolizuje odbicie, wierne i dokładne.
 • W Biblii jest znakiem mądrości, poznania, przemiany świadomości.
 • To również symbol sztuki, literatury, zwłaszcza realistycznej.
 • Miano zwierciadła nadawane jest dawnym dziełom dydaktycznym.

Odniesienia znaleźć można;

 • II List św. Pawła do Koryntian 3, 17-18.
 • Księga Mądrości 7m, 24-26.
 • List św. Jakuba 1, 28.
 • J. Kochanowski, „Odprawa posłów greckich”.
 • W. Szekspir, „Hamlet”.
 • W. Szekspir, „Król Lear”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • W.S. Reymont, „Chłopi”.
 • S. Żeromski, „Przedwiośnie”.
 • Stendhal, „Czerwone i czarne”.

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.