Miecz [symbolika]

 • Miecz to symbol przeznaczenia, wojny, obrony i broni.
 • Jest znakiem gwałtownej śmierci, kary śmierci, bólu, strachu i utrapienia.
 • Postrzegany jako znak niebezpieczeństwa, cierpienia i fanatyzmu.
 • Oznacza również gniew, nienawiść i zemstę, walkę, spór, gniew i krucjatę.
 • Jest atrybutem rycerzy, władców i wodzów, znamionując ich potęgę.
 • Miecz to znak bożego gniewu i sowa bożego.
 • Oznacza skuteczność słowa i sądu.
 • Nagi miecz to wyzwanie, chęć do walki.
 • Wiszący nad głoa miecz Damoklesa to groźba zatruwająca życie.
 • Miecz to też symbol męskiej linii przodków (obok kądzieli- żeńskiej linii).
 • Miecz obosieczny to rzecz mająca dwojaki skutek (pożądany i niepożądany).

Odniesienia znaleźć można”

 • Objawienie św. Jana 1, 16.
 • List św. Pawła do Efezjan 6,17.
 • List św. Pawła do Rzymian 8,35.
 • Genesis 3,24.
 • Leviticus 26,33.
 • Ewangelia św. Mateusza 10,34.
 • Sofokles, „Antygona”.
 • J. Kochanowski, „Pieśń XVI”.
 • W. Szekspir, „Hamlet”.
 • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
 • H. Sienkiewicz, „Rodzina Połanieckich”.
 • L. Staff, „Światy”.

 

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.