Mrówka [symbolika]

 • Mrówka to symbol pracowitości, pilności, współpracy, przezorności.
 • Jest też znakiem gospodarności, dobrej organizacji.
 • Symbolizuje skrzętną, wytrwałą, żmudną i drobiazgową pracę.
 • Kij w mrowisku to zamieszanie, symbol zaburzonej harmonii.
 • Mrowisko to obraz mnogości, bezliku, masy ludzkiej.
 • Symbolizuje wojowniczość.

Odniesienia odnaleźć można:

 • Księga Przypowieści 6, 6-8.
 • Księga Przypowieści 30, 24-25.
 • A. Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
 • J. Słowacki, „Kordian”.
 • W. S. Reymont, „Chłopi”.

 

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.