Łączyć się [synonimy]

  • Wiązać się.
  • Wchodzić w związki.
  • Zjednoczyć się.
  • Gromadzić się.
  • Mieszać się.
  • Połączyć się.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]