Łąka [synonimy]

  • Łęgi.
  • Murawa.
  • Błonie.
  • Hale.
  • Polana.
  • Step.
  • Pole.
  • Pastwisko.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]