Łopata [synonimy]

  • Szpadel.
  • Rydel.
  • Szufla.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]