Laicki [wyrazy przeciwstawne]

  • Laicki, świecki, nieduchowny, dyletancki.
  • Przeciwstawne:
    • religijny,
    • fachowy,
    • profesjonalny.