Lakoniczny [wyrazy przeciwstawne]

  • Lakoniczny, wyrażający myśli krótko, oszczędny w słowach, zwięzły, treściwy.
  • Przeciwstawne:
    • obszerny,
    • kwiecisty.