„Leć orle biały”

Piękna pieśń patriotyczna, lotnicza, nie są znani autorzy słów i muzyki, choć pojawiają się nazwiska, którym to autorstwo jest przypisywane.

 

Leć orle biały nad polską ziemię,
chroń twymi skrzydły piastowskie plemię.
I ponad szare Giewontu skały
i ponad Bałtyk leć orle biały.

Leć orle biały nad polskie łany,
które uprawia nasz lud kochany.
Leć ponad Wisłę, leć ponad Wartę,
skrzydła twe białe trzymaj rozwarte.

Szarpały ciebie trzy orły czarne,
chciały cię wtrącić w groby cmentarne.
Potęgi wrogów już się rozchwiały
ale ty żyjesz orle nasz biały.