Partykuły

Wyrazy niesamodzielne i nieodmienne.

Wzmacniają lub modyfikują wypowiedzi.

Partykuły dzielimy na:

  • pytające: czy, li , np. Czy masz tę lekturę?
  • twierdzące: tak, zaiste, wszak, np. Wszak musiałeś to widzieć.
  • przeczące: nie, ni, ani, wcale, np. Uczeń nie odpowiada.
  • przypuszczające: bym, byś, by, byśmy, byście, np. Chętnie obejrzałbym ten film.
  • rozkazujące: niech, niechaj, bodaj, oby, np. Niech wszyscy opuszczą lokal.
  • wzmacniające: no, -że, -ci, np. Zróbże to raz sam.