KiIka refleksji na temat zdrowia

Zdrowie jest wypadkową działania czynników ekonomicznych, gospodarczych, kulturowych i politycznych oraz sposobu życia człowieka i jego zachowań zdrowotnych. Jest ono największym sprzymierzeńcem ludzi, zapewniając im radość z życia, sukces i szczęście.

Niezależnie od płci, zainteresowań czy sytuacji materialnej człowiek ma swój określony styl życia, sposób postępowania dotyczący jego zdrowia i zachowań zdrowotnych.

Każdy z nas posiada choćby elementarną widzę na temat tego jak powinien dbać o siebie i swoje zdrowie, aby móc cieszyć się nim jak najdłużej. Jednak często zdarza się tak, iż wiedza teoretyczna jest rozbieżna z jej praktycznym zastosowaniem. Zagadnienie zdrowia powinno nas interesować, ponieważ jest ono podstawą naszej egzystencji.

W obecnych czasach wielu młodych ludzi większą wagę przywiązuje do społecznego uznania, prestiżu i pieniędzy, zapominając o racjonalnym odżywianiu się, dbaniu o higienę ciała, codzienna aktywność fizyczną itp. Tak samo często ograniczają się oni do siedzenia w ławce szkolnej bądź też w domu przed komputerem. Dodatkowym czynnikiem zagrażającym zdrowiu jednostki jest brak dojrzałości społecznej, nie uświadomienie sobie zagrożeń jakie wiążą się z życiem w XXI wieku oraz nieumiejętnością ich przezwyciężania.

Karolina B.