„Liberté!” Antoniego Słonimskiego

  • Wiersz pochodzi z tomu „Wiek klęski” (1945).
  • Tytuł z francuskiego oznacza wolność.
  • Poeta kreśli obrazy walk o niepodległość.
  • Nazywa  to walką o „wolność u kochaną” (liberté chérie ).
  • Ta wolność dotyczy najważniejszej dla wszystkich wartości.
  • Jest to hołd złożony właśnie wolności narodów.