Liczebniki [budowa liczebników porządkowych]

  • Liczebniki porządkowe tworzymy od liczebników głównych.
  • Wykorzystujemy w tym celu przyrostki: -y (-a, -c), -ny (-na, -ne), -ci (-cia, -cie), -ty (-ta, =re), -owy (-owa, -owe).

Przykłady:

  • siódmy,
  • czwarta,
  • piąte,
  • setny,
  • dziewiąty.