Lira [symbolika]

 • Instrument znany już od czasów starożytnych.
 • W Biblii jest symbolem muzyki, atrybutem króla Dawida (prawdopodobnego autora psalmów).
 • W greckiej tradycji lira była atrybutem Apollina, opiekuna muzyki i poezji, a także Hermesa – patrona poetów , Orfeusza – mitologicznego śpiewaka , muzyka i poety, który czarował wszystkich swym mistrzostwem, Muzy Terpsychory, opiekunki radości i tańca, Erato – muzy poezji miłosnej i muzyki.
 • Lira traktowana byłą jako instrument magiczny, symbol artyzmu, sztuki i klasycznego piękna.
 • Postrzegano ją jako znak sztuki poetyckiej, liryki i poezji uczuciowej, wyrażającej osobiste uczucia i przemyślenia.

Odniesienia znaleźć można:

 • Proroctwo Abdiasza 5, 23-24.
 • Psalm 6,1.
 • S. Żeromski, „Ludzie bezdomni”.
 • S. Wyspiański, „Wesele”.
 • L. Kondratowicz, „Lirnik wioskowy”.
 • T. Lenartowicz, „Do braci ludu słowiańskiego”.

Wg Słownika symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.