Liryka opisowo-refleksyjna

Liryka opisowo-refleksyjna – typ liryki, w której podmiot liryczny wyraża refleksje, posługując się opisem, sytuacją liryczną będącą ich potwierdzeniem.