Liryka bezpośrednia

Liryka bezpośrednia – odmiana liryki, w której najważniejsza rolę odgrywa podmiot liryczny, mówiący o swoich uczuciach i przeżyciach w pierwszej osobie liczby pojedynczej.