Liryka

Liryka – jeden z trzech podstawowych rodzajów literackich.

Obejmuje utwory najczęściej wierszowane, zdające sprawę z wewnętrznych przeżyć, uczuć, doznań i przemyśleń fikcyjnej osoby nazywanej podmiotem lirycznym.

Cechy charakterystyczne:

  • podmiot liryczny (osoba wypowiadająca się w utworze lirycznym),
  • nastrojowość,
  • występowanie środków artystycznych.