Liryka pośrednia

Liryka pośrednia – typ liryki, w której podmiot liryczny nie ujawnia swoich przeżyć bezpośrednio, ale ukrywa je za opisem, sytuacją liryczną lub wyraża bezosobowe, ogólne refleksje.