Liryka zwrotu do adresata

Liryka zwrotu do adresata – odmiana liryki, w której podmiot liryczny zwraca się  bezpośrednio do adresata „ty” lirycznego, który jest określony, nazwany w wierszu.