Porównanie homeryckie

  • Porównanie homeryckie (których twórcą był Homer, stąd właśnie ta nazwa), stosował je w swoich eposach.
  • Figura bardzo rozbudowana, szczególnie człon porównujący, służy plastycznemu obrazowaniu postaci, w szczególności oddaniu stanów psychicznych bohatera, jego dwie części mogą liczyć nawet po kilka wersów.
  • W polskiej literaturze możemy je odnaleźć w „Trenach” Jana Kochanowskiego lub w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza.