Powieść fantasy

Powieść fantasy – powieść fantastyczna, w której elementy naukowe autor zastępuje motywami magicznymi, fabułę zaś opiera na baśniach, legendach, zwłaszcza germańskich i staroceltyckich. Za twórcę tego gatunku uchodzi J.R.R. Tolkien.