Literatura produkcyjna

  • Trend utworów socrealistycznych.
  • Miały charakter agitacyjny.
  • Jako temat wybierano pracę, a tłem duże zakłady przemysłowe.
  • Bohaterami byli robotnicy, przodownicy pracy.
  • Sposób pisania wyznaczała doktryna socrealizmu.