Ludyczność

  • Z łaciny oznacza grę, zabawę.
  • Cecha różnych zjawisk kultury popularnej.
  • Oznacza spontaniczne służenie zabawie.
  • Przedstawia sposoby spędzania czasu wolnego.
  • Zabawy ludyczne są kontrastowe wobec oficjalnego nurtu.
  • Ludyczność wiązana jest także z gatunkami literackimi.